ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΒΟΥΖΑΣ

Πιάτα

1-2-3-4 8cm-10cm-12cm-14cm

5-6-7 16cm-20cm-24cm

54 8-9 14cm-16cm Θεσσαλονίκη

10-11 14cm-16cm Αρχαία Ολυμπία

12-13 16cm-20cm

14-15 20cm-16cm

16-17 16cm-20cm Ζάκυνθος

18-19 24cm-20cm

20-21 20cm-24cm Αρχαία Ολυμπία

22-23 20cm-24cm Θεσσαλονίκη

24-25 20cm-24cm Ζάκυνθος

26-27-28 Πιατάκια δαντελωτά

29-30 20cm-16cm Κρήτη

31-32 20cm-24cm Κρήτη

33 24cm

34 24cm Ζάκυνθος

35 24cm Κρήτη

36 28cm δίχρωμο

37 32cm

38-39 16cm-20cm δίχρωμο